BricsCAD BIM

Software pro informační model budovy využívající technologii umělé inteligence.

Snadná práce s BricsCAD BIM

Naše vize pro BIM

Naše vize přístupu k BIM je zásadně odlišná, založená na známé platformě DWG, která kombinuje předchozí návrh, BIM a výrobu do jediného, neustále se rozvíjejícího pracovního postupu.

 • Nový pohled na BIM - V BricsCAD BIM jsou rozhodování o návrhu na prvním místě a algoritmy strojového učení automatizují náročné úkoly manipulace s daty BIM, dokumentací a úrovní detailů.
 • Navrhování podle BIM - Flexibilní nástroj pro přímé modelování a profesionální CAD produkt na stejné platformě DWG. Geometrii návrhu lze přímo převést na prvky BIM.
 • Nejjednodušší přechod z CAD na BIM - Uživatelé CAD mohou bez problémů přejít ze svého pracovního prostředí na BricsCAD BIM. Menší výdaje na software a školení, aniž by došlo k poklesu výkonu, snižuje překážky přechodu.
 • BIM pro výrobu - BricsCAD Ultimate nabízí jednotný pracovní postup s neustále se vyvíjejícími úrovněmi detailů, které propojují návrh, BIM a výrobu do jediného procesu na jedné sdílené platformě DWG.

Komplexní pracovní postup v BricsCAD BIM

Jeden ucelený BIM pracovní postup pro návrh, stavební dokumentaci a výrobu stavebních produktů.

 • Návrh pomocí těles - Vychutnejte si svobodu návrhu pomocí 3D pracovního postupu, který není omezen předdefinovanými součástmi nebo komponentami knihoven. Pomocí intuitivního přímého modelování můžete vytvořit koncepci celého modelu. Model zůstává lehce editovatelný, protože není přetížený definicemi mnoha vazeb.
 • Vizualizace - Vizualizujte svůj návrh v každé fázi pracovního postupu pomocí BricsCAD BIM. Jediným kliknutím můžete začít renderovat v reálném čase pomocí Enscape, Twinmotion nebo Lumion a procházet renderovaným modelem.
 • Klasifikace, replikace, automatizace - Využijte sílu nástrojů umělé inteligence k automatickému převodu modelů koncepčních studií na plně klasifikované modely BIM (LOD 200). Potom neustále zvyšujte úroveň detailů LOD BIM pomocí výkonu pracovních postupů využívajících A.I.- BricsCAD BIM.
 • Podrobnosti & Kvantifikace - Zvyšte úroveň LOD modelu přidáním informací a jejich duplikováním v libovolném nebo ve všech odpovídajících instancích návrhu BIM. S vysokou přesností a konzistentní úrovní detailů v celém BIM lze zobrazovat a exportovat přesné kalkulace množství a kusovníky.
 • Rychlá tvorba dokumentace - Vytváření přesné stavební dokumentaci v rekordním čase pomocí automatického generování řezů, výkresových pohledů a rozvržení listů. Vždy je můžete přizpůsobit pomocí výkonných nástrojů pro kreslení a anotace. Při změně BIM modelu budou všechny dříve vygenerované asociované výkresové pohledy automaticky překresleny a synchronizovány s modelem.
 • Přidávejte vlastní návrhy stavebních výrobků - Přesnost práce v BricsCAD BIM nabízí nové možnosti pro výrobce stavebních produktů. Vlastní komponenty mohou být navrženy a sdíleny jako sestavy pro použití v BIM nebo v dílně pro výrobu. Výrobci stavebních komponent mohou vytvářet sestavy připravené pro výrobu v BricsCAD® Mechanical a pak sdílet své návrhy jako knihovny komponent pro použití s BricsCAD BIM.
 • Skenovat do BIM - Použití mračen bodů pro renovaci uzavře škálu našeho koncového pracovního postupu. Vychutnejte si flexibilitu nástrojů pro přímé modelování a vytvořte skutečně přesný model podle stávajících podmínek.
 • Neomezená spolupráce - BricsCAD BIM podporuje globální otevřené standardy, které zajišťují plynulou spolupráci se všemi členy týmu. Základní databáze BricsCAD BIM je mapována 1:1 s OpenBIM Industry Foundation Classes (IFC) 4.0., Import přímo z Trimble Sketchup, Import geometrie z aplikace Autodesk® Revit®.